Stichting Norbert

wie was norbert?

Norbert Jan van Dongen is op 20 mei 1970 geboren te Eindhoven. In zijn 4e levensjaar werd in het Dijkzicht Ziekenhuis in Rotterdam geconstateerd dat hij spierdystrofie van Duchenne had. Zijn moeder besloot de zorg voor haar zoon volledig in eigen hand te nemen en er voor te zorgen dat Nobbie zich kon ontwikkelen net als alle andere leeftijdsgenootjes. Na de afronding van het VWO ging Nobbie Bedrijfskunde studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor zijn stageproject richtte hij zich op de confectie industrie in Marokko. Samen met 6 medestudenten is hij 3 maanden in Casablanca verbleven. Naast zijn belangstelling voor de Marokkaanse samenleving en cultuur heeft Nobbie zich bovenal ingezet voor goede doelen zoals Unicef, St. Inzet (grondlegger hiervan is Minister Jan Pronk), Greenpeace etc.Op 28 jarige leeftijd (16 december 1998) is Nobbie helaas veel te vroeg overleden. Hij had nog zoveel te doen, hij wilde het liefst de hele wereld verbeteren. Een van zijn wensen heeft hij enkele maanden voor zijn overlijden opgeschreven in zijn dagboek : "Ik had een droom, help kinderen naar school in Afrika. Dat was zeven jaar geleden, wist nog niet dat ik dat kon, nu is kans verkeken of toch niet? Stuur ander op pad? Wie brengt plan tot uitvoer? Ander kan het doen! Denk aan dat ene plan, zwerfkind van straat. Investeer in hen. Zoek iemand voor uitvoering plan.".

Stichting Norbert

De Stichting Norbert is in het leven geroepen om de minder valide, arme en kansloze kinderen in de Marokkaanse samenleving toekomst te kunnen bieden. Essentieel is dat er allereerst voorzieningen worden getroffen om deze kinderen op te vangen en onderdak te bieden. Daarnaast is scholing van groot belang voor deze kinderen en uiteraard voor de Marokkaanse economie. Naast de bouw van de school en revalidatiecentrum is er grote behoefte aan materialen zoals rolstoelen, medische instrumenten, bedden en overige inventaris.

Wie nam het initiatief om de Stichting Norbert op te zetten?

De stichting Norbert is een initiatief van de moeder en zus van Nobbie. Zij hebben het initiatief genomen om de grote wens van Nobbie in vervulling te laten gaan. De keus voor dit project is niet door Nobbie vastgesteld. Tijdens de terugreis vanuit Marokko naar Nederland ontmoette Jos een jongen genaamd Arad. Met een reisgezelschap had hij een bezoek gebracht aan zijn geboortedorp Safi, een plaatsje aan de kust van Marokko. Uit dit bezoek is het initiatief ontstaan een stichting in het leven te roepen om de gezondheidszorg op een hoger niveau te tillen. Toeval bestaat niet! Na verscheidene gesprekken met Arad over de situatie op het gebied van gezondheidszorg, revalidatie en scholing hebben wij besloten om zelf indrukken op te doen van de huidige situatie aldaar. Op 3 november 2000 zijn wij voor het eerst voor 5 dagen vertrokken naar Safi. We hebben gesproken met een oogarts, die 3 jaar geleden met eigen middelen gestart is met het bouwen van een schooltje en revalidatiecentrum voor gehandicapte arme kinderen. Inmiddels biedt de school ruimte voor 60 kinderen intern en voor 100 kinderen voor dagverblijf, revalidatie en scholing.

Steun L'Ecole Norbert

Om de continuiteit van de stichting te waarborgen is het van essentieel belang dat jaarlijks (kleine) bijdragen van donateurs zoals bedrijven, particulieren, vrienden, kennissen en overige instanties erg belangrijk. Daarnaast willen wij trachten om bedrijven in Marokko te enthousiasmeren om een financiƫle bijdrage te leveren aan deze kinderen in hun eigen vaderland. Tevens zullen er op het Koningin Emmaplein (Rotterdam) benefietconcerten worden gehouden, waarvan de totale opbrengst volledig ten goede zal komen aan Stichting Norbert. Op het Koningin Emmaplein kunt u tevens kunstwerken van Jos Exler bezichtigen en aanschaffen. Ook hiervan gaat de volledige opbrengst naar Stichting Norbert.
Indien u het project van de Stichting Norbert wenst te steunen,
dan kunt u een bijdrage overmaken op:

bankrekeningnummer
NL38 ABNA 0591 1193 31
ten name van
Stichting Norbert - Rotterdam